واردات

در زمینه صادرات پرسشی دارید؟

تیمی از کارشناسان خبره ما آماده ارایه راهکار درباره نحوه همکاری با شما تولیدکننده گرامی هستند.

تجربه همکاری با مجموعه شما بسیار عالی بود ، به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی پس از تامین بازار داخل با شما اولین صادرات را تجربه کردم، سپاس از شما

احمد شریف
گیلان, تولید کننده محصولات کشاورزی
واردات کالا

واردات

بخش عمده ای از نیازهای بازار داخل وابسته به تولیدات کشورهای خارجی میباشد. البته برای قدرت گرفتن کیفیت تولیدات داخلی باید همگان اهتمام بورزند تا قابل رقابت با تولیدات خارجی باشند.

مواد اولیه بسیاری از صنایع و بخش های تولیدی وابسته به واردات میباشد. هدف ما تامین این نیازها با کمترین هزینه و بهترین کیفیت برای حفظ حیات خط تولیدات صنعتی و بخش های مختلف میباشد.

داشتن ارتباطات با کشورهای مختلف که تامین کننده گان اصلی و

Range of industries

Travel and Aviation
Consulting
Business Services
Consulting
Consumer Products
Consulting
Financial Services
Consulting
Energy
Consulting
Transport & Logistics
Consulting

Strategic & tactical planning

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

Strategy development

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Strategic plan development

Research beyond the business plan

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?