مشاوره

مشاوره صادرات و واردات

مشاوره

دانشی که در طی سالها و در زمینه تخصصی صادرات و واردات کالا کسب کرده ایم اندوخته ای ارزشمند است که آماده ارایه ان به بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی و زیربنایی کشور هستیم. در حال حاضر با توجه به شرایط خاص کشور ایران قطعا استفاده از ظرفیت های تخصصی ، فنی و ارتباطات مجموعه ما راه گشای بسیاری از بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی خواهد بود.

برای کامل کردن زنجیره اقتصاد هم در بخش صادرات کالا و هم در بخش واردات کالا در حال خدمت به بخش بزرگی از جامعه از طریق ارایه راه کارهای هوشمندانه و منعطف هستیم و همچنان به تدام ارایه خدمات بهتر و گسترده در این زمینه متعهد میباشیم 

استفاده از مشاوره تخصصی ما زمینه آشنایی هر چه بهتر با سلایق و نیازهای بازار هدف را فراهم مینماید. 

به چه کسانی مشاوره میدهیم

طیف وسیعی از صنایع ، تولید کننده گان کالاو خدمات در بخشهای مختلف زیربنایی و مصرفی کشور از مشاورات ماه بهره میبرند.

Business planning & strategy

Our clients are often surprised by the possibilities we present to them; by thinking outside the box we present exciting new ventures:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days,

Research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Business plan market

Financial projections are a necessity for any company. As the leader of the company you need to know how your finances will look the next year. This also has the benefit of alerting you to any red flags you may be unaware of:

 • Don James/Semplice – Article and News research
 • HighVoltageBusiness – Company and Industry Research
 • Goovers – Company and Industry Research
 • IRISpace – Industry Research
 • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
 • Plombett – Industry Research
 • Pronounce – market analysis report “slices”

Competitor research & analysis

در زمینه صادرات پرسشی دارید؟

تیمی از کارشناسان خبره ما آماده ارایه راهکار درباره نحوه همکاری با شما تولیدکننده گرامی هستند.

تجربه همکاری با مجموعه شما بسیار عالی بود ، به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی پس از تامین بازار داخل با شما اولین صادرات را تجربه کردم، سپاس از شما

احمد شریف
گیلان, تولید کننده محصولات کشاورزی

در زمینه صادرات و واردات به مشاوره ما احتیاج دارید؟